Търсене в тази страница ...Антиоксидантите

Антиоксидантите. Лишаването от възможност да се образуват свободни радикали се явява един от основните пътища за удължаване на живота. Към мастноразтворимите биоокислители се отнасят витамините Е (токоферол), витамини от група Р (флавоноиди), фосфолипиди, витамин от групата К, билирубин, биливердин, убихинон, стероидни хормони. Към водоразтворимите биооксиданти се отнасят витамини C, лимонената и никотиновата киселина, сяросъдържащите аминокиселини (цистит, цистеин, глутатион), катехините и бензоената киселина. От синтетичните антиокислители в медицината се използват барбитуратите и органичните съединения на сярата. Витамините от група В също притежават антиоксидантни свойства. Интерес представлява факта, че при жените съдържанието на биоантиокислителите (витамин С - аскорбинова киселина) в серума на кръвта е по-високо, от колкото при мъжете. С това се прави опит да се обясни по-високата средна продължителност на живота при жените. Същото се отнася и за съдържанието на витамин Е, количеството, на който е приблизително два пъти повече у жените. Впрочем ролята на витамин Е в биоенергетичните процеси при стареещия е безспорна. Неговата недостатъчност довежда до най-разнообразни патологични прояви. Нарушенията в биоенергетичните процеси в клетката са най-съществени. Особено важни са свойствата на алфа-токоферола да влияе на активността на ензимните системи в тъканите на живия организъм. С подобни като на витамин Е свойства са и някой органични и неорганични съединения на селена, витамин С и други, които притежават антиоксидантни свойства и запазват сулфхидрилните групи на цистеина и глутатиона (съставен от аминокиселините - глутамат, цистеин и глицин). Такива са лимонената, фумаровата, пирогроздената, алфа-бета-глутаровата киселина, както и някои минерални вещества.

От друга страна обаче, в организма намаляват резервните възможности за осигуряване на повече сулфидрилни групи. Това подкрепя становището за евентуално внасяне в организма на тиолови съединения и аминокиселини, съдържащи сяра, цистин, цистеин, метионин. Приема се, че тиоловите съединения представляват един своеобразен протектор, предпазващ генетичния апарат от преждевременно остаряване.антиоксиданти

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)