Търсене в тази страница ...Ядрено Магнитен Резонанс - доказано вреден!

Физичния процес Ядрено-Магнитнен Резонанс (ЯМР) използван в Ядрено-Магнитните Томографи (ЯМТ) бива описван във всички интернет сайтове като абсолютно безвреден процес. Не можем да се сърдим на подобна неграмотност, понеже огромната част от интернет сайтовете биват манипулирани от "заинтересуваната" общност на медиците да публикуват откровени лъжи, а останалата част копират като папагали неверни неща. Лошото е, че те поднасят подвеждаща информация за хора, които са свикнали да трупат "знания" от интернет, вместо от книгите и така попадат в клопката на хипер опасните магнитни вълни. Лекарите от своя страна, най-вече поради незнание и неразбиране на физичната същност на явлението ЯМР, убеждават пациентите, че ЯМТ е напълно безопасен уред, понеже не работел с рентгенови лъчи, за разлика от рентгеновия томограф! Каква неподправена и "убийствена" лъжа!

Конкретно на въпроса за вредността от ЯМР.
Първо ще предоставя изходната техническа и медицинска лабораторно-изследователска информация, на която базирам разсъжденията си, като ще укажа и литературните си източници, за да може всеки да провери всичко, което доказвам.

Изходна техническа и лабораторна информация:
-   напрегнатост на магнитното поле на повърхността на нашата планета: 30 – 60 µТ (микротесла);
-   напрегнатост на магнитните полета генерирани от Ядрено-Магнитния Томограф ("tomos" от гръцки език – резен, "grafos"пиша) т.н. ЯМР (Ядрено-Магнитен Резонанс): 1.5 – 7 Т (равнява се на 1,500,000 – 7,000,000 µТ, което е 25,000 – 233,333 пъти по-висок магнитен интензитет от естествения геомагнитен фон на земята!);
-   вид на магнитното поле при ЯМР: синусоидално с честота 60Hz;
-   Омнискан - едно от многото контрастни вещества, вкарвани по кръвен път в пациента и използвани в ЯМР за краниални (черпни) и гръбначно-мозъчни изображения. Извлечение от инструкцията за употреба: "Причинява висока степен на опасност от анафилактичен шок (задушаване) в следствие на остра алергична реакция, опасно за хора с алергии, сърдечно-съдови заболявания, нарушения на централната нервна система, с бъбречни и чернодробни увреждания. Да се осигури екип за незабавни спешни мерки, както и средства за интубация с цел оказване на адекватна дихателна реанимация!". В състава си съдържа солна и сярна киселина!
-   Медицинско лабораторно изследване на тема: "Разкъсване на ДНК веригата в мозъчните клетки при плъхове, породено от облъчване с магнитно поле", включена в глава: "Електромагнитни полета и свободни радикали", страница А726а, източник: PubMed Central, който е пълния текстов архив на "Националната Библиотека на Националните Институти по Здравеопазване на САЩ към Националния Център за Биотехнологична Информация на САЩ", учени провели изследването: Хенри Лай и Нарендра П. Синг, линк към изследването: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1241963/, превод на оригиналния текст:

- Начало на превода -
"В предишното изследване на плъхове изложени (за 2 часа) на интензивно синусоидално магнитно поле с честота 60Hz при интензитет от 0.1-0.5 милитесла (mT) установихме увеличение на разкъсванията на едната или и на двете ДНК спирали в мозъчните им клетки. Настоящото проучване е продължение на изследването на въздействието върху ДНК на мозъчните клетки при плъхове изложени на въздействието на електромагнитно поле. Прилагането на магнитно поле (експозиция) с честота 60Hz и интензитет от 0.01 mT в продължение на 24 часа причини значително увеличение разкъсванията на едната или двете спирали на ДНК. Удължаването на експозицията до 48 часа причини още по-големи поражения върху ДНК. Това показва, че ефектът е кумулативен (с натрупване). Тези данни допълнително потвърждават ролята на свободните радикали върху вредните ефекти оказвани от магнитните полета. Излагането на магнитно поле с висока интензивност (като това в ЯМР) увеличава апоптозата (програмираната клетъчна смърт) и некрозата на мозъчните клетки при плъховете. Предполагаме, че излагането на магнитно поле с честота от 60Hz стартира желязо-медииран процес (например, реакцията на Фентън), поради което се повишава степента на образуване на свободни радикали в мозъчните клетки, което води до разкъсвания на ДНК спиралата и клетъчна смърт. Тази хипотеза може да има важно отражение върху възможните последици за здравето, свързани с излагане на изключително нискочестотни магнитни полета използвани на обществени места и за професионални цели."
- Край на превода -

Анализ на горната информация:
ЯМТ (Ядрено-Магнитния Томограф) работи едновременно с четири магнитни полета, като едното е стационарно, а трите са подвижни по трите физически оси x, y и z, за да подпомогнат образуването на триизмерна картина. Стационарното поле е най-силно и именно то е от порядъка 1,5 – 7 Т. Полето е синусоидално и има честота от 60Hz, точно както е посочено в изследването, чиито превод съм приложил. Обичайния преглед с ЯМТ отнема 10 – 30 минути. Да предположим, че при прегледа сме подложени на това изключително силно магнитно поле с интензитет от 1,5 Т в продължение на 10 минути, да вземем предвид и стойностите за облъчването на мишките касаещи 2 часовата им експозиция при 15000 пъти по-слабо магнитно поле и това, че експозицията има кумулативен ефект. Като приведем математически 2 часовия интервал за мишките спрямо 15000 кратно по-силното поле използвано при хората от изчисленията отчитайки кумулативния ефект излиза, че още от първата секунда (което е 120 минути делено на 15000 пъти по-силно магнитно поле) в ЯМТ човек достига патологичното състояние, при което настъпва увреждане на спиралите на ДНК в мозъчните клетки. Като се има предвид, че мозъка е условно казано "защитен" от черепа до някаква степен от електромагнитното поле, то останалите клетки, тъкани и органи в тялото ще бъдат подложени на по-силно въздействие на полето т.е. за още по-кратко време ще започнат да настъпват процеси на ДНК мутация, разкъсване и клетъчна смърт.

Извод:
ЯМТ е също толкова увреждащ както и Рентгеновия томограф (Компютърния томограф както му казват на неакадемичен език). Той предизвиква разрушаване на клетъчната ДНК, което е предпоставка за развитие на рак.ЯМР мозък

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)