Търсене в тази страница ...БЪЛГАРСКОТО ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ РАК

ОТКРИВАТЕЛ

Българското лекарство против рак. През 1959 година Проф. Д-р Иван Богданов (1920 – 1988) създава Научно-изследователски институт за противоракови антибиотици, по-късно преобразуван в Научно-производствена лаборатория за биологично активни вещества, чийто правоприемник днес е ДеоДан ЕООД.


Доктор Иван Богданов LB51
Д-р Иван Богданов
Лактобацилус Булгарикус LB51
Lactobacillus Bulgaricus (щам LB51)

Благодарение на Лактобацилус булгарикус киселото мляко е естествен пробиотик, който има голямо благотворно влияние върху човека. Проблемът с киселото мляко е, че съдържа голямо количество „баласт“, т.е. вещества, които са неутрални за човека, а полезната част е много малка. Един от първите пробиотици в света е разработен от проф. Никола Александров през 80-те години на 20 век в България именно на базата на Лактобацилус булгарикус. Той представлява свръхконцентрат на кисело мляко – изсушено кисело мляко, съдържащо само полезната част, без излишния „баласт“, както и разградени белтъци и всички аминокиселини в подходяща за усвояване форма.


ИСТОРИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА СВЪРЗАНИ С LACTOBACILLUS BULGARICUS

През 1951 г. д-р Иван Богданов изолира от българското кисело мляко специален щам Lactobacillus bulgaricus – I. Bogdanov patent strain tumoronecroticance B-51 – ATCC 21815, накратко наричан LB51. Освен млечната киселина синтезирана от щама той е също така много мощен производител на антибиотично вещество с широк спектър на антибактериално действие, което по-късно е приложено в създаването на препарата NORMOFLOR. През 1956 г. д-р Иван Богданов открива, че щамът LB51 проявява силна противоракова активност, доста различна от тази на цитостатиците и химиотерапевтиците, използвани по това време. Първоначалните клинични изпитания са проведени от проф. П. Попхристов и д-р Иван Богданов, като са използвани непречистени екстракти от LB51, инжектирани интратуморно при случаи със спино- и базоцелуларен карцином. Като резултат от химическото пречистване на туморонекротизиращото вещество на LB51 през 1966 г. д-р Иван Богданов създава препарат, предварително наречен Blastolysin (сега Deodan (за i.v.)), използван за стандартна тест субстанция и определен като гликопептид от клетъчните стени на Lactobacillus Bulgaricus LB51. През 1967 г. д-р Иван Богданов започва прилагането на перорален препарат. Първоначално препаратът носи името Antibioticum Bulgaricum – AB, след това е наречен не съвсем удачно ANABOL (няма нищо общо с анаболните хормони), а сега носи името на търговската марка DEODAN – високомолекулно съединение, съдържащо мурамил-пептиди.


ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ:

Вече 66 години щамът LB51 е адаптиран да се култивира върху специална течна хранителна среда, което повлиява както морфологията, така и биологичните свойства на щама. Той е изолиран от българското кисело мляко, в което се съдържа, но в много по-малко количество отколкото в концентрираните препарати, за които се споменава тук в текста.


ПРОТИВОТУМОРНА АКТИВНОСТ

Повече от 70 щама на микроорганизми са тестирани за антитуморна активност, но само щамът LB51 демонстрира изявено тумор-некротизиращо действие. За модел е избран един от най-злокачествените експериментални тумори: Sarcoma 180 – със 100% смъртност. Над 2 000 фракции от екстракт от LB51 са тествани за туморонекротизираща активност върху повече от 150 000 мишки. Твърде бързата некроза, която се проявява след интравенозното приложение на Blastolysin, води до токсични ефекти, дължащи се на бърз разпад на туморната маса. Това е причината за замразяването на клиничното изпитване на интравенозния препарат и търсенето на други начини на приложение.


ИМУНОМОДУЛИРАЩА АКТИВНОСТ

През 1967 г. д-р Иван Богданов започва приложението на пероралния препарат. Туморонекротизиращата активност на пероралния препарат е представена много по-умерено в относително по-дълъг период от време и без каквито и да било странични ефекти. Друго предимство на оралното приложение на препарата DEODAN е добре известната безвредност на лактобацилите, поемани чрез киселото мляко. Предварителните клинични изследвания, направени от д-р Иван Богданов, са публикувани в малка монография: "Наблюдения върху терапевтичния ефект на противораковия препарат от Lactobacillus Bulgaricus LB51, изпробван върху 100 онкологично болни пациенти". Първото нещо, което се наблюдава, е категорично подобрение на общото състояние на пациентите, проявяващо се чрез нормализиране на кръвната картина като резултат на регенериращите процеси главно в костния мозък. Проведени са експерименти с "дългосрочни миши костномозъчни клетъчни култури". Влиянието на DEODAN е чрез стимулиране на стромните клетки в костния мозък. Резултатите показват, че DEODAN има активиращ ефект върху функциите на макрофагите и това съответства на научни съобщения за действието на други мурамил пептид, съдържащи модификатори на биологичния отговор. Проведените експерименти върху in vitro и in vivo ефектите на DEODAN върху макрофаги (моноцити) показват, че препаратът активира тези клетки, за да синтезират и отделят TNF (тумор-некротизиращ фактор), IL-6 (интерлевкин), IL-1 и колонии-стимулиращи фактори. Изследванията показват, че приложението на DEODAN води до ендогенно (протичащо в организма) производство на TNF. Предполага се, че натуралният TNF, отделян в организма, има по-голяма цитотоксична активност и по-слаби токсични ефекти от рекомбинантния TNF.


ПРОТИВОЯЗВЕНА И АНТИБИОТИЧНА АКТИВНОСТ

На базата на активния принцип LB51 е разработен биологичен препарат за лечение на язви и гастрити. Продуктът не съдържа алкализиращи вещества и аналгетици. Антибиотичните (пробиотичните) качества на щама LB51 са използвани от д-р Иван Богданов за създаването на лечебния препарат NORMOFLOR, който се състои от изсушени (лиофилизирани) живи бактерии, измерени в изключително висок титър от живи клетки за грам. Препаратът се произвежда от фирма ДеоДан ЕООД. Това е биологичен препарат за третирането на чревни инфекции от бактериален произход и дизбактериози, предизвикани от лечение с антибиотици и/или сулфонамиди


ИНТЕРВЮ С Д-Р ИВАН БОГДАНОВДокументалният филм “Д-р Ив. Богданов – една надежда” е създаден през 1984 от екип с режисьор именития български кинодокументалист Андрей Алтъпармаков (1948-2012) и никога не е излъчван по телевизията. Лекарството АНАБОЛ, за което доктор Богданов споменава във филма сега се нарича ДЕОДАН.
ДЕОДАН
Имуномодулатор на основата на
Lactobacillus bulgaricus strain LB51®
НОРМОФЛОР
Oригинален пробиотичен препарат при
диарии и дизбактериози


ИЗСЛЕДВАНЕ ПУБЛИКУВАНО В НАЦИОНАЛНАТА БИБЛИОТЕКА НА САЩ КЪМ МЕДИЦИНСКИТЕ ИНСТИТУТИ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Стимулиране на въздействието на DEODAN (орален препарат изготвен от Lactobacillus Bulgaricus LB51) върху моноцитите (макрофаги) и устойчивост на гостоприемника (мишка или човек) към експериментални инфекции.

Източник на статията: WikiGenes
Линк: https://www.wikigenes.org/e/ref/e/8432622.html
Автор: Поли Попова и колектив
Превод от английски: Автора на "Завещавам Ви здраве"


DEODAN е лизозимен (1,4-бета-N-ацетил мурамидаза) лизат (бактериален акстракт) изготвен от Lactobacillus bulgaricus за орално приложение, който показва антитуморна активност при мишки и хора. Беше изследвано въздействието на този препарат върху някои функции на моноцитите (макрофаги от белия ред кръвни телца) и върху устойчивост на гостоприемник към експериментални инфекции. Оралния прием от мишки на DEODAN в количество от 150 мг/кг дневно (препоръчвата доза при хората) породи увеличение в способността за разпространение и фагоцитарна активност на перитонеалните макрофаги, което е морфологичен показател за клетъчна активност. Нивото на Интерлевкин-1 (IL-1) секретирано в супернатанта (надутаечната течност) в култура от перитонеални макрофаги от третирани с DEODAN мишки показва леко увеличение, само когато на мишките е давана доза от 150 мг/кг DEODAN за 10 дни (което се равнява на поне 3 приема/ден по 3 гр/прием за човек с тегло 70 кг.). Въпреки това, инкубацията in vitro на човешки кръвни моноцити с DEODAN показва наличие на мембранно-свързани и цитоплазмени IL-1 и Тумор Некротичен Фактор (TNF)-алфа. Оралния прием от мишки на DEODAN също така доведе до намаляване на смъртността след експериментално предизвикване на инфекция с Klebsiella pneumoniaе (клебсиела пневмония) и Listeria monocytogenes (листерия моноцитогенес). Резултатите показват, че DEODAN активира фагоцитарната и секреторна функция на мононуклеарните клетки (макроцитите) и увеличава устойчивостта на гостоприемника срещу бактериални инфекции.

Литературна справка:

Stimulating effect of DEODAN (an oral preparation from Lactobacillus bulgaricus "LB51") on monocytes/macrophages and host resistance to experimental infections. Popova, P., Guencheva, G., Davidkova, G., Bogdanov, A., Pacelli, E., Opalchenova, G., Kutzarova, T., Koychev, C. Int. J. Immunopharmacol. (1993) [Pubmed](... или какво крият лекатите от вас?)


(Изпитаното противораково лечение)

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)