Търсене в тази страница ...Как да удължим живота на човека

Как да удължим живота на човека? Най-важното е клетките да се предпазят от увреждания и отпадните продукти от жизнената им дейност да бъдат свързани и изведени извън тях. Необходимо е да се "коригират" уврежданията, чрез профилактични и лечебни мероприятия. При оптимално приемане на олигомицин, се отбелязва снижение на кислородната консумация, понижение на общите липиди и холестерола в кръвта, черния дроб и най-вече в мускулите. Олигомицин и други вещества, които се свързват към фосфатната компонента на АТФ-синтазата действат като инхибитори на окислителното фосфорилиране, тъй като прекратяват обратния пренос на протони от междумембранното пространство към матрикса в митохондриите. Вещества, които снемат мембранния потенциал, действат като разобщители, например естествените разпрягащи агенти като Ca2+, мастните киселини, билирубина и др. Нараства устойчивостта на еритроцитите хъм хемолиза. Положително е била повлияна експерименталната атеросклероза. Наблюдава се общо снижение на смъртността при животните в ранните етапи на онтогенезата.дълголетие

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)