Търсене в тази страница ...ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ РЕФЕРЕНТНИ СТОЙНОСТИ

Лабораторни изследвания референтни стойности. 

"Отстранете причината, тогава ще премине и болестта." - Хипократ

Правете си периодични профилактични лабораторни изследвания на всеки 6 месеца. Така ще се възползвате от огромно предимство, а именно - достатъчното време за реакция при овладяване на болестните състояния в началото на тяхното развитие, пред паническото лутане в последния момент.

Ето какво е добре да изследвате. Цените се отнасят за една конкретна лаборатория, за 2016 г.:

         ПКК+ДКК (автоматично) - 4.5 лв.
         СУЕ - 1.3 лв.
         Глюкоза - 1.8 лв.
         Протромбиново време (INR) - 2.8 лв.
         Фолиева киселина - 17.8 лв.
         Витамин B12 - 24.9 лв.
         Хомоцистеин - 32 лв.
         Алкална фосфатаза (APL) - 2 лв.
         Лактат (LDH) - 3.5 лв.
         C-реактивен протеин - 6.9 лв.
         Холестерол профил пълно - 6.9 лв.
         Ревмафактор - 4.5 лв.
         Чернодробни ензими - 4.6 лв.
         К, Na, Cl - 5.9 лв.
         Ca (калций) - 2 лв.
         P (фосфор) - 2 лв.
         Mg (магнезий) - 3 лв.
         Fe (желязо) - 2.5 лв.
         Бъбречна функция - 8.5 лв.
         Пикочна киселина - 2 лв.
         Манипулация - 2 лв.
         -------------------------------------------------
       Общо: 141.4 лв.

Забележка:
Комплексните изследвания включени в горния списък съдържат в себе си следните елементи:

         Бъбречната функция
-                     пикочна киселина            
-                     седимент            
-                     pH на урина
-                     общ белтък        
-                     албумин              
-                     креатинин           
-                      кръв

         Холестерол профил пълно:
-                     Холестерол общ               
-                     триглицериди    
-                     HDL       
-                      LDL

         Чернодробните ензими:
-                     АсАТ     
-                     АлАТ     
-                     Гама GT
-                     билирубин

Преди обаче да започнете да анализирате, които и да е данни от лабораторни изследвания имайте предвид, че масово явление по частните лаборатории, частните клиники и в университетските болници е подмяната на физиологично нормалните референтни граници с такива, които са не само подвеждащи, но и престъпно недостоверни. Защо това се случва и до ден днешен не искам да коментирам, въпреки, че обяснението е близко до логиката. За да избегнете това "неудобство" прилагам тук по-долу списък с референтните стойности на повечето от най-важни медицински изследвания, които са проверени от мен в учебниците по физиология. Ето и списъка:


Референтни стойности за възрастни:

1. КРЪВ
1.1 КРЪВНА КАРТИНА
Еритроцити
мъже
4.4 – 5.9
1012/l

жени
3.7 – 5.3
1012/l
Хемоглобин
мъже
135 – 180
g/l

жени
120 – 160
g/l
Хемоглобинови фракции-           Hb A

92 – 96
%
-           Hb A2

2 – 3
%
-           Hb F

0.3 – 1.0
%
Гликиран HbA1c

до 6.4
%
Хематокрит
мъже
0.40 – 0.53


жени
0.36 – 0.48

MCV

82 – 96
fl
MCH

27 – 33
pg
MCHC

300 – 360
g/l
Ретикулоцити

0.002 – 0.018
(24-48 x 109/l)
Левкоцити

3.5 – 10.5
109/l
ЛевкограмаНеутрофили (St, Sg):-           St (пръчкоядрени)

0.00 – 0.06
(0.00 – 0.50 x 109/l)
-           Sg (сегментоядрени)

0.40 – 0.70
(2.10 – 6.40 x 109/l)
-           Eo (еозинофили)

0.00 – 0.06
(0.00 – 0.50 x 109/l)
-           Ba (базофили)

0.00 – 0.02
(0.00 – 0.14 x 109/l)
-           Mo (моноцити)

0.01 – 0.11
(0.07 – 0.80 x 109/l)
-           Ly (лимфоцити)

0.20 – 0.48
(1.10 – 3.80 x 109/l)
Тромбоцити

130 – 360
109/l
СУЕ
мъже до 50 г.
до 18
mm/h

мъже над 50 г.
до 22
mm/h

жени до 50 г.
до 25
mm/h

жени над 50 г.
до 30
mm/h
1.2 ХЕМОКОАГУЛАЦИЯ
Време на кървене

2 – 5
min
Протромбиново време (ПВ, PT):

10 – 15
s

активност
70 – 120
%

отношение (INR)
0.9 – 1.15

aPTT

25 – 38
s
Тромбиново време

18 – 23
s

отношение (INR)
0.85 – 1.15

Фибриноген

2 – 4
g/l
Терапевтична област:Протромбиново време (ПВ, PT):
активност
30 – 15
%

отношение (R)
2 – 3 (4)


INR
2.0 – 4.0

aPTT-отношение

1.5 – 2.5

D-димер

до 0.2
µg/ml
Фактори на кръвосъсирването

50 – 150
%
Антитромбин (АТ)

80 – 120
%
Протеин С (Pr C)

70 – 140
%
Протеин S (Pr S)

70 – 140
%
Плазминоген (PI)

80 – 120
%
α2-антитрипсин

80 – 120
%
Тромбоцитна агрегация

над 60
%
1.3 ЕЛЕКТРОЛИТИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ
S-Осмолалитет

280 – 295
mosm/l
S-K (калий)

3.5 – 5.6
mmol/l
S-Na (натрий)

136 – 151
mmol/l
S-Cl (хлориди)

96 – 110
mmol/l
S-Ca (калций)

2.12 – 2.62
mmol/l
S-iCa2+ (калциеви йони)
възрастни
1.1 – 1.3
mmol/l

деца
1.1 – 1.5
mmol/l
S-P (фосфор)
възрастни
0.84 – 1.45
mmol/l

деца
0.95 – 1.95
mmol/l
S-Fe (желязо, ферозин)
мъже
12.5 – 26.7
µmol/l

жени
10.7 – 23.4
µmol/l
(AAS)
мъже
10.2 – 36.4
µmol/l

жени
9.2 – 33.9
µmol/l
S-ЖСК (Желязо Свързващ К-с)

44.8 – 71.6
µmol/l
S-Cu (мед)
мъже
12.3 – 22.4
µmol/l

жени
13.2 – 24.3
µmol/l
S-Zn (цинк)

12 – 24
µmol/l
S-Mg (магнезий)

0.7 – 1.2
mmol/l
S-iMg2+ (магнезиеви йони)

0.33 – 0.57
mmol/l
B-Pb (олово)

8 – 269
µg/l
S-Li (литий)

0.86 – 4.5
µmol/l
S-Se (селен)

423 – 1123
nmol/l
S-Cd (кадмий)

1.0
µg/l

пушачи
2.0
µg/l
S-Al (алуминий)

0 – 10
µg/l
S-Mn (манган)

0.5 – 0.7
µg/l
B-Mn (манган)

4 – 14
µg/l
S-As (арсен)

0.5 – 1.5
µg/l
B-As (арсен)

2 – 7
µg/l
B-Mo (молибден)

0.8 – 3.3
µg/l
B-Ni (никел)

4.5 – 28
µg/l
B-Cr (хром)

2.8 – 45
µg/l
S-Cr (хром)

0.12 – 2.1
µg/l
1.4 СУБСТРАТИ
S-Билирубин
общ
3.4 – 21
µmol/l

директен
0.8 – 8.5
µmol/l
S-Глюкоза
венозно
2.8 – 6.1
mmol/l
S-Глюкоза
капилярно
3.5 – 5.5
mmol/l
S-Креатинин
мъже
74 – 127
µmol/l

жени
58 – 96
µmol/l
S-Пикочна киселина
мъже
214 – 488
µmol/l

жени
137 – 363
µmol/l
S-Урея
мъже
3.2 – 9.2
mmol/l

жени
2.6 – 7.2
mmol/l
S-Хомоцистеин

4.7 – 13.8
µmol/l
P-Амоняк

10 – 47
µmol/l
P-Лактат

0.6 – 1.5
mmol/l
1.5 ЛИПИДЕН СТАТУС
S-Холестерол

3.4 – 5.2
mmol/l
S-HDL ("добър" холестерол)
мъже
над 0.9
mmol/l

жени
над 1
mmol/l
S-LDL ("лош" холестерол)

2.6 – 3.2
mmol/l
S-VLDL

до 0.9
mmol/l
Холестерол / HDL

до 5
mmol/l
S-Триглицериди

0.6 – 1.7
mmol/l
1.6 ЕНЗИМИ
S-АСАТ

5 – 40
U/L
S-АЛАТ

5 – 40
U/L
S-KK
мъже
30 – 200
U/L

жени
20 – 180
U/L
S-γГТ
мъже
< 50
U/L

жени
< 35
U/L
S-АФ (алкална фосфатаза)

< 280
U/L
S-ЛДХ

230 – 460
U/L
S-ХБДХ

< 200
U/L
S-Холинестераза

5300 – 12900
U/L
S-Левцинаминопептидаза

8 – 22
U/L
S-α-Амилаза

< 95
U/L
S-KФ (киселинна фосфатаза)
мъже
до 6.5
U/L

жени
до 5.5
U/L
Простатна

до 2.6
U/L
S-Липаза

до 195
U/L
1.7 ПРОТЕИНИ
s-Общ белтък

60 – 83
g/l
S-Албумин

35 – 53
g/l
Протеинограма-           S-албумин

52 – 69
%
-           S-α1-глобулин

1.6 – 4.1
%
-           S-α2-глобулин

7.4 – 13
%
-           S-β-глобулин

8 – 14.9
%
-           S-γ-глобулин

10.5 – 20.5
%
S-α1-антитрипсин

0.9 – 2.0
g/l
S-α1-кисел гликопротеин

0.5 – 1.2
g/l
S-α2-макроглобулин

0.7 – 4.0
g/l
S-C3

0.9 – 1.8
g/l
S-C4

0.1 – 0.4
g/l
S-церулоплазмин

0.2 – 0.6
g/l
S-хептоглобин

0.3 – 2.0
g/l
S-преалбумин

0.2 – 0.4
g/l
S-трансферин

2.0 – 3.6
g/l
S-Феритин
мъже
20 – 280
µg/l

жени
10 – 140
µg/l

жени в менопауза
25 – 250
µg/l
S-разтв. трансферинов рефептор (StfR)

0.83 – 1.76
mg/l
S-Цистатин С

0.50 – 0.96
mg/l
S-β2-микроглобулин

0.96 – 2.08
mg/l
S-CRP

5
mg/l
S-β-липопротеин

15 – 65
ФЕ
S-Тимолова проба

до 40
ФЕ
S-IgA

0.7 – 4.0
g/l
S-IgG

7.0 – 16.0
g/l
S-IgM

0.4 – 2.3
g/l
S-IgE

до 100
IU/ml
S-леки вериги тип κ

17 – 37
mg/l
S-леки вериги тип λ

9 – 21
mg/l
S-κ/ λ

1.35 – 2.65

S-λ/κ

0.75 – 4.5

S-амилоид А (SAA)

< 6.4
mg/l
1.8 СЪЕДИНИТЕЛНО-ТЪКАННИ МАРКЕРИ
S-Остеокалцин
мъже
3.4 – 9.1
ng/ml

жени
3.7 – 10
ng/ml
S-C-терминален пропептид наколаген I
мъже
76 – 163
ng/ml

жени
69 - 147
ng/ml
1.9 ХОРМОНИ
S-FT3

3.54 – 6.47
pmol/l
S-FT4

11.5 – 23.2
pmol/l
S-TSH

0.35 – 5.5
mlU/l
S-Кортизол
8 h
118.2 – 618
nmol/l

17 h
85.3 – 459.6
nmol/l
S-Пролактин
мъже
44.5 – 375.2
mlU/l

жени
59.3 – 619.0
mlU/l
S-PTH

1.59 – 6.89
pmol/l
S-IRI

3.00 – 28.00
mU/l
S-C-Peptid

0.26 – 0.66
nmol/l
S-DHEA-S

0.003 – 27.11
µmol/l
S-ATG

0.0 – 115.0
mU/l
S-ATPO

0 – 34
mU/l
S-Тестостерон
мъже
8.36 – 28.7
nmol/l

жени
0.49 – 2.64
nmol/l

Хормон

Фолик. фаза
LH
U/I
FSH
U/I
Естрадиол
pmol/l
Прогестерол
nmol/l
1.9 – 12.5
2.5 – 10.2
231 - 606
0.48 - 4.45
Овул. фаза
8.7 – 76.3 (пик)
3.4 – 33.4 (пик)
536 – 1930 (пик)
-
Лут. фаза
0.5 – 16.9
1.5 – 9.1
132.0 – 488.0
10.63 – 88.30
Менопауза
15.9 – 54
23.0 – 116.3
0.0 – 136.0
0.0 – 2.32
Мъже (20-72)
1.5 – 9.3
1.4 – 18.1
0.0 – 191.0
0.89 – 3.88

1.10 ВИТАМИНИ
S-Вит. В12 (общ)

156 - 672
pmol/l
S-Вит. В12 активен, холотранскобаламин

25.1 - 165
pmol/l
S-Вит. В9 (фолиева киселина)

2.5 – 45.4
nmol/l
1.11 ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
S-Амикацин
пикова стойност
20 – 30
mg/l

базова стойност
< 8
mg/l
S-Валпроева киселина

350 – 700
µmol/l
S-Ванкомицин
пикова стойност
25 – 40
mg/l

базова стойност
< 8
mg/l
S-Гентамицин
пикова стойност
5 – 12
mg/l

базова стойност
до 2
mg/l
S-Дигоксин

1 – 3
nmol/l
S-Дифенилхидантоин

40 – 80
µmol/l
S-Етосукцимид

280 – 700
µmol/l
S-Карбамазепин

17 – 51
µmol/l
S-Кофеин

40 – 70
µmol/l
S-Ламотригин

5 – 15
mg/l
S-Монохидроксикарбамазепин

8 – 40
mg/l
S-Примидон

23 -55
µmol/l
S-Теофилин

55 – 110
µmol/l
S-Фенобарбитал

65 – 170
µmol/l
S-Хлорамфеникол
пикова стойност
30 – 60
µmol/l
В-Суролимус

5 – 24
µg/l
B-Такролимус

5 – 18
µg/l
B-Циклоспорин

100 – 250
µg/l
B-Циклоспорин С2

600 – 1700
µg/l
1.12 ТУМОРНИ МАРКЕРИ
S-CEA

0.0 – 4.6
µg/l
S-CA 125

до 35.0
kU/l
S-CA – 15-3

до 38.6
kU/l
S-CA – 19-9

до 37.0
kU/l
S-PSA

0.0 – 4.0
µg/l
S-AFP

0.0 – 5.8
kU/l
1.13 МИОКАРДНИ МАРКЕРИ
S-Тропонин I

0.0 – 1.5
µg/l
S-Тропонин T

0.0        100.0
µg/l
S-Миоглобин

0.1 – 110.0
µg/l
1.14 КИСЕЛИННО-АЛКАЛЕН ОБМЕН (КАО)
Ba-pH 37OC

7.36 – 7.44
-log mol
B-pCO2

4.66 – 5.99
kPa
B-SB

21 – 25
mmol/l
B-BE

-2.5 – 2.5
mmol/l
B-pO2

10.66 – 13.33
kPa
B-O2SAT

94 – 98
%
B-Лактат

0.5 – 2.2
mmol/l
2. УРИНА
2.1 ЕЛЕКТРОЛИТИ И ОЛИГОЕЛЕМЕНТИ
U-K (калий)

25 – 125
mmol/24h
U-Na (натрий)

40 – 220
mmol/24h
U-Cl (хлориди)

110 – 250
mmol/24h
U-Ca (калций)

2.5 – 7.5
mmol/24h
U-P (фосфор)

10.9 – 32.3
mmol/24h
U-Cu (мед)

0.44 – 1.1
µmol/24h
U-Zn (цинк)

4.5 – 9.0
µmol/24h
U-Mg (магнезий)

7.1 – 11.7
mmol/24h
U-Pb (олово)

6.3 – 13.0
µg/l
Ca [mmol/l]/Creat [mmol/l]

< 0.57

U-Cd (кадмий)

0.5 – 4.7
µg/l
U-Mn (манган)

20
µg/l
U-As (Арсен)

10 – 30
µg/l
U-Co (кобалт)

1.20 – 1.35
µg/l
U-Mo (молибден)

33 – 34
µg/l
U-Ni (никел)

2.2 – 2.7
µg/l
U-Cr (хром)

0.24 – 1.8
µg/l
U-осмолалитет

50 – 1400
mosm/kg H2O
2.2 СУБСТРАТИ
U-Общ белтък

до 150
mg/24h
U-Албумин

до 30
mg/24h
U-Глюкоза

до 0.83
mmol/24h
U-Креатинин
мъже
8800 – 17600
µmol/24h

жени
5300 – 13200
µmol/24h
U-Пикочна киселина

1190 – 4160
µmol/24h
U-Пикочна киселина
мъже
200 – 420
µmol/l

жени
140 – 340
µmol/l
U-α1-микроглобулин

0 – 12
mg/l
U-албумин (първа сутр. урина)

< 20
mg/l
U-трансферин (първа сутр. урина)

< 2.5
mg/l
U-IgG (първа сутр. урина)

< 10
mg/l
2.3 ЕНЗИМИ
U-α-амилаза

< 450
U/L
2.4 СЪЕДИНИТЕЛНО-ТЪКАННИ МАРКЕРИ
U-Деоксипиридин
мъже
2.3 – 5.4
nmol/mmol креат

жени
3.0 – 7.4
nmol/mmol креат
2.5 ХОРМОНИ
U-Своб. кортизол

93 – 320
nmol/24h
U-Адреналин

0 – 81.9
nmol/24h
U-Норадреналин

59 – 389
nmol/24h
U-5-ХИОК

13.1 – 52.3
µmol/24h
2.6 КИСЕЛИННО-АЛКАЛЕН ОБМЕН (КАО) И ДРУГИ
U-pH

4.5 – 8.2

U-Относително тегло

1.001 – 1.028

U-Седимент

4-5 левк., 2 Еритр.

3. ФУНКЦИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ
Креатининов клирънс

1.33 – 3.00
ml/s/m2
Клирънс на натрий

0.017
ml/s
Клирънс на калий

0.5
ml/s
4. ЛИКВОР (Гръбначно-Мозъчна Течност)
L-Белтък
лумбален
0.15 – 0.45
g/l

вентрикуларен
0.15 – 0.25
g/l
L-глюкоза

2.22 – 4.44
mmol/l
L-натрий

138 - 153
mmol/l

Важно

Приема на много лекарствени препарати, витамини и конкретното Ви здравословно състояние може съществено да промени резултатите от лабораторните изследвания, затова се информирайте предварително за технологичните изискванията касаещи провеждането на изследваните показатели. Всяка лаборатория ще Ви ги каже. Например витамин С трябва да бъде спрян 3 дни преди всяко изследване, за да не влияе върху резултатите. Същото е положението с  настинките. При изследване на СУЕ (Степен на Утаяване на Еритроцитите) трябва да изчакате до пълното си оздравяване за да изследвате СУЕ. Kато изключим спешните случаи, достоверни данни за повечето клинично-лабораторни показатели могат се получат, ако биологичните течности за тяхното изследване са взети съобразно биологичните (циркадианни) ритми. По правило плановите изследвания се провеждат сутрин от 8 до 10 часа, на гладно, като предходния ден сте спрели да се храните най-късно до 20 часа. Погрешни стойности, превишаващи до 3–4 пъти нормата, могат да се получат особено при изследване серумните нива на много хормони и ензими, ако кръвните проби за тяхното изследване се вземат в други часове на деня. вземане на венозна кръв


Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)