Търсене в тази страница ...ПЕТ скенер

ПЕТ скенер. Какво означава ПЕТ скенер? С ПЕТ се съкращава наименованието за Позитронно Емисионен Томограф. Поради незнание много хора го наричат 5 скенер. Вреден ли е? Да, ужасно вреден е. Защо?

ПЕТ скенера генерира емисия от позитрони, с които ви облъчва. Всъщност ПЕТ скенера е две неща в едно - машина за създаване на позитрони чрез изотопи на радиоактивни елементи и уред за тяхното насочване към облъчвания (изследвания) организъм където се среща с други предварително въведени в тялото ви радиоактивни елементи. Първата част на процеса се реализира в следната физична последователност - протоните в ядрото на атома се превръщат в неутрони, като неутроните излъчват маса с положителен заряд към атомната обвивка, която се нарича позитрон (положително зареден електрон), а той веднага търси начин да се уравновеси електрически, като това става чрез срещата му с "обикновен" електрон в обвивката на атома. Те взаимно се анихилират и се образуват високо енергетични фотони, наречени гама лъчи. При това превръщане се губи маса!

Защо навлизам в детайли относно физическата същност на процеса? Понеже от съществено значение за здравето е факта, че в процеса се губи маса т.е. има разрушаване на тъкан, клетки, ДНК структури! Казано иначе, позитроните, с които биват облъчвани клетките ни в ПЕТ скенера, разрушават тялото на атомно ниво, като предизвикват радиоактивно лъчение в самите нас и рушат ДНК на клетката! Това води до рак.

Подлагането на тази процедура трябва да се извършва само в краен случай, ако всички други методи за образна диагностика за изчерпали своя смисъл. Естествено лекарите ще ви убеждават, че радиоактивното облъчване е малко, но в случая не говорим толкова за радиоактивното облъчване, а за механичните повреди нанесени на клетките, които фрагментират нашето ДНК. Ето това е страшно опасно.

ПЕТ скенера може да съдържа в конструкцията си и CT (Компютърен Томограф), като общото облъчване – анихилация + радиоактивно рентгеново лъчение води със сигурност до развитие на злокачествени тумори. Отделно от това, за да се извърши изследването е необходимо да ви се инжектира венозно доза дезоксиглюкоза, белязана с радиоактивен флуор. Тя се натрупва в местата с усилен метаболизъм на захари, понеже раковите образувания консумират 18 пъти повече глюкоза от здравите клетки и по този начин, при облъчване с ПЕТ скенера се откриват местата с туморите, но парадокса е, че точно тези места биват облъчвани с позитрони, които предизвикват още по-голяма смъртоносност на тумора. Да не говорим за насложеното радиационно облъчване от компютърната томография, която също убива и здрави и болни клетки. Ако заедно с ПЕТ се прави и CT, то ще се наложи да изпиете още количество убийствена химия през устата, за да се "види" тумора след облъчването. За това съм писал подробно в тема "Компютърна томография". Не се подвеждайте по наглостта и неграмотността на лекарите, ако ви убеждават да се подлагате на ПЕТ/CT скенер просто ей така, за нищо. Това ще ви убие със сигурност.пет скенер


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)