Търсене в тази страница ...ПЕТ скенер

ПЕТ скенер. Какво означава ПЕТ скенер? С ПЕТ се съкращава наименованието за Позитронно Емисионен Томограф. Поради незнание много хора го наричат 5 скенер. Вреден ли е? Да, ужасно вреден е. Защо?

ПЕТ скенера генерира емисия от позитрони, с които ви облъчва. Всъщност ПЕТ скенера е две неща в едно - машина за създаване на позитрони чрез изотопи на радиоактивни елементи и уред за тяхното насочване към облъчвания (изследвания) организъм където се среща с други предварително въведени в тялото ви радиоактивни елементи. Първата част на процеса се реализира в следната физична последователност - протоните в ядрото на атома се превръщат в неутрони, като неутроните излъчват маса с положителен заряд към атомната обвивка, която се нарича позитрон (положително зареден електрон), а той веднага търси начин да се уравновеси електрически, като това става чрез срещата му с "обикновен" електрон в обвивката на атома. Те взаимно се анихилират и се образуват високо енергетични фотони, наречени гама лъчи. При това превръщане се губи маса!

Защо навлизам в детайли относно физическата същност на процеса? Понеже от съществено значение за здравето е факта, че в процеса се губи маса т.е. има разрушаване на тъкан, клетки, ДНК структури! Казано иначе, позитроните, с които биват облъчвани клетките ни в ПЕТ скенера, разрушават тялото на атомно ниво, като предизвикват радиоактивно лъчение в самите нас и рушат ДНК на клетката! Това води до рак.

Подлагането на тази процедура трябва да се извършва само в краен случай, ако всички други методи за образна диагностика за изчерпали своя смисъл. Естествено лекарите ще ви убеждават, че радиоактивното облъчване е малко, но в случая не говорим толкова за радиоактивното облъчване, а за механичните повреди нанесени на клетките, които фрагментират нашето ДНК. Ето това е страшно опасно.

ПЕТ скенера може да съдържа в конструкцията си и CT (Компютърен Томограф), като общото облъчване – анихилация + радиоактивно рентгеново лъчение води със сигурност до развитие на злокачествени тумори. Отделно от това, за да се извърши изследването е необходимо да ви се инжектира венозно доза дезоксиглюкоза, белязана с радиоактивен флуор. Тя се натрупва в местата с усилен метаболизъм на захари, понеже раковите образувания консумират 18 пъти повече глюкоза от здравите клетки и по този начин, при облъчване с ПЕТ скенера се откриват местата с туморите, но парадокса е, че точно тези места биват облъчвани с позитрони, които предизвикват още по-голяма смъртоносност на тумора. Да не говорим за насложеното радиационно облъчване от компютърната томография, която също убива и здрави и болни клетки. Ако заедно с ПЕТ се прави и CT, то ще се наложи да изпиете още количество убийствена химия през устата, за да се "види" тумора след облъчването. За това съм писал подробно в тема "Компютърна томография". Не се подвеждайте по наглостта и неграмотността на лекарите, ако ви убеждават да се подлагате на ПЕТ/CT скенер просто ей така, за нищо. Това ще ви убие със сигурност.пет скенер


Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)