Търсене в тази страница ...Физиологични закономерности при стареенето

      Нервното влияние върху сърдечно-съдовата система отслабва. Обратно ролята на хуморалните фактори (течностната среда на тялото – лимфа, кръв, жлъчен секрет и др.) добива по-висока значимост в старческа възраст. Общата вода в мускулите намалява. Доказва се намаление на вътреклетъчната и увеличение на извънклетъчната вода. В мускулите на остарели животни се доказва увеличено съдържание на натрий, хлор и калций и намалено – на калий, магнезий, фосфор и азот. Концентрацията на калиевите и натриевите йони в мускулните влакна в късна възраст се изменя. Намалява концентрацията на калиевите йони и нарастват йоните на натрия. В млада възраст съдържанието на калий в мускулното влакно е значително, а на натрия е по-ниско. В старостта е снижен синтезът на ацетилхолина, участвуващ в механизма на предаване на нервно-мускулния импулс. Процеса на възбуждението протича забавено в мускулните влакна. Количеството на митохондриите също намалява, а останалите често са подложени на дистрофични изменения. Защитните свойства на кожата у старите хора намалява, в резултат на което често се наблюдават инфекции. Повишена е чувствителността на кожата към някой медикаменти. Открива се задебелява на роговия слой (кератози). Увеличава се болковия праг. Наблюдават се разстройства на терморегулационните рефлекси. Често реакциите са нееднакви. Намалява отделянето на слюнка и ферментативната й активност се снижава. Функционален израз на тези промени е сухотата в устата. При еднократно въвеждане на малки дози тироксин (хормон секретиран от щитовидната жлеза) у стари животни са наблюдавани силно изразени промени във величините на газообмена, отделянето на азота в урината и нивото на холестерола в кръвта в сравнение с младите животни. Широко известен е фактът, че толерантността на организма към въглехидратите с напредването на възрастта се снижава. След климакса в резултат на намалената екскреция на естрогените и прегнандиола настъпват атрофични изменения (намалено или прекъснато кръвоснабдяване) в органите на половата система. Изявени болестни състояния, като, остеопороза на костите, нарушена маста обмяна, ускорен темп на развитието на атеросклерозата и други, често се свързват с намалената продукция на естрогените. Тъканната чувствителност спрямо хормоните в старостта силно нараства. В процеса на стареенето се нарушава метаболизмът на тестостеронът. Изследванията на дълголетниците и столетниците, показаха, че в дълбока старост се развива, анемия от хипопластичен вид (в резултат на неадекватно функциониране на костния мозък), с което се приема едно "угасване" на хемопоезата (кръвотворенето). Тромбоцитите се запазват в ниските граници на нормата. По отношение на общата съсирваемост на кръвта от повечето учени се отбелязва увеличен потенциал на кръвосъсирване. За нарастваща хиперкоагулация убедително свидетелстват тромбоеластограмите, които добиват "тромбофилен" тип. В плазмата на кръвта при лица в старческа възраст се отбелязва увеличение на белтъчните фракции – алфа, бета и гама глобулини, а се намалява съдържанието на албумина. Глюкозата в кръвта се увеличава. Концентрацията на холестерола също се увеличава до 60 години, след което бавно намалява. Откриват се нормални стойности на кръвната клетка и нивото на хемоглобина, характерни за лицата в активната възраст. Нивата на общия холестерол и на общия белтък в серума на кръвта при столетниците не се различават съществено от тези при лицата в зрялата възраст. Отбелязва се намаление на алкалния резерв в кръвта в късната възраст. Органи с абсолютно и относително тегло, които растат до най-дълбока старост са кръвоносните съдове, сърцето и белите дробове. Абсолютния дял на други органи нараства до определена възраст паралелно с цялото тяло, а относителният им започва да спада почти от деня на раждането – мозък, черен дроб, бъбреци, тимусна жлеза, слезка и някой други органи.
дълголетие

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)