Търсене в тази страница ...От Аутизъм ... до Алцхаймер

Заглавието на тази тема може би Ви обърква, но всъщност свързващия елемент е калциевия инфлукс. Инфлукса е навлизане на калций от интерстициума (междуклетъчното пространство) в клетката. То се осъществява, чрез биохимично въздействие върху волтаж-зависимите калциеви канали намиращите се по мембраните на клетките ни, като най-чувствителни към външна (неестествена) намеса в този природен механизъм, са мозъчните ни клетки. Под външна намеса визирам микровълновите лъчения, на които сме подложени ежесекундно от 35 години насам, от както настъпи ерата на микровълновите комуникационни технологии – GSM, WiFi, DECT, BlueTooth и т.н. Без да е случайно, а напротив, абсолютно закономерно по същото време преди 35 години започва и лавинообразното нарастване на броя на децата болни от Аутизъм. Каква е връзката на Аутизма с тези технологии и каква е връзката с Болестта на Алцхаймер? Връзката е, че високочестотните лъчения в микровълновия обхват активират отварянето на Волтаж-Зависимите Калциеви Канали (ВЗКК) само 5 секунди след като сме били изложени на подобно облъчване. Резултата е навлизане на огромно количество калций, който въобще не е трябвало да влиза в клетката точно в този момент. Без въздействие от микровълни ВЗКК се отварят и затварят за време по-малко от 0.5 секунди. Когато обаче биваме облъчвани с микровълни, след първоначалното отваряне следва много бавно затваряне на канала и то чак след като лъчението бъде преустановено. Повтарям, че най-засегнати от този неестествен процес са мозъчните клетки – неврони и астроцити. Първите са ни нужни за да мислим и помним, а вторите изграждат съединителната тъкан на мозъка в която се извършват жизненоважните метаболитни процеси на транспорт/изхвърляне на биосубстрати към/от мозъка. Смущаването на работата на тези два вида клетки от микровълните смущава цялостната дейност на мозъка. Повече за техническия и общомедицинския аспект съм обяснил подробно в тема "Вредата от микровълновите лъчения". Да се върнем на Аутизма и Алцхаймер. И при двете заболявания има смущаване на калциевата хомеостаза (равновесие). При Аутизма то рефлектира в невъзможност на синаптичните връзки (връзките между невроните) да бъдат изградени, който процес в голямата си част завършва до 3 годишна възраст, а при Болестта на Алцхаймер същите тези връзки биват разрушени, в следствие на което невроните умират. С други думи казано при Аутизма организма не може да достигне до изграждане на личност, а при Болестта на Алцхаймер изгражданата с десетилетия личност се заличава. Дори да е започнало изграждане на междуневронни (аксонални) и дендритни синаптични връзки, то навлизането на прекомерно много калций в мозъчните клетки променя фатално посоката, в която те се разрастват и пречи физически те да се срещнат, за да се образува синаптичен "контакт". Без този контакт е невъзможно да протече нормална мозъчна дейност. След аутопсия при изследване на мозъка на аутистични деца е установено, че на много места в мозъка са се формирали морфологично зрели неврони, но те не са били свързани с нищо. Техните аксони, не са израстнали и техните дендритни окончания не са осъществили каквито и да е синаптични връзки. През 2015 г. в Чикаго, на специално проведения форум на тема Аутизъм под надслов - AutismOne, почетния професор по Биохимия и Медицина към Вашингтонския Държавен Университет, д-р Мартин Пол в своя лекция, която продължи 1 час изложи 32 доказателства от научни изследвания на негови колеги и на самия него, проведени през последните 30 години, че именно микровълновите лъчения, с които е наситено нашето ежедневие от безжично управлявания бойлер през GSM и WiFi до всички клетки на мобилни оператори по улиците, са една от двете основни причини както за епидемията от Аутизъм, така и от Болестта на Алцхаймер с прекалено ранно начало. Няма как да не направя връзка между тези две болести, понеже механизма, по който те протичат е различен, но причината за уврежданията поставящи тяхното начало е една и съща и тя е Микровълновото лъчение. За да предпазите поколението си от Аутизъм и болните си родители от допълнително и още по-бързо влошаване на Болестта на Алцхаймер премахнете от жилищата им всички безжични устройства, които подробно съм описал в темата "Вредата от микровълновите лъчения". Предприемането на това действие по най-бързия начин е толкова важно за тях, колкото е важно да поемат всяка секунда въздух, за да съществуват. Моя баща е болен от деменция Алцхаймеров тип и когато се запознах в дълбочина с медицинския и инженерен аспект, както на заболяването, така и на увреждащите фактори, веднага купих жичен телефон на родителите си и отстраних безжичния DECT телефон, който ги облъчваше денонощно без да подозират нищо. Д-р Мартин Пол съобщи в лекцията си за изследване проведено сред две групи майки, като жените в първата група са прекарали бременността си в обстановка наситнена с микровълнови лъчения, а жените във втората до голяма степен са успели да избегнат тези облъчвания. Разликата в микровълновия фон, при първите е бил 20 пъти по-висок отколкото при вторите. В първата група жени процента на децата родени с Аутизъм е бил в пъти по-голям! При увеличен инфлукс (навлизане в клетката) на калций се наблюдава и многократно завишаване на отделения азотен окис (NO), който се явява и прекурсор на образуващия се от него свободен радикал – пероксинитрит (OONO-). Двете вещества си взаимодействат като образуват самоподдържащ се биохимичен цикъл в мозъка, който се нарича NO/OONO цикъл и предизвиква възпалителна реакция. Мощно средство за отстраняване на излишния азотен окис и пероксинитрит са витамините В9 и В12, за чието приложение подробно съм разказал в темата "Как се лекува Аутизъм?". Д-р Мартин Пол посочва също така, че освен въздействието на вредните микровълнови електромагнитни полета за пораждане на Аутизма и Болестта на Алцхаймер значение имат и химикалите. Под химикали той визира живака (припомнете си какво Ви говорих за ваксините), пестицидите, антибиотиците, ниското ниво на Магнезий. Те влияят върху работата на NMDA рецепторите намиращи се по повърхността на синаптичната цепка на глутаматергичните неврони. Повече за тези рецептори съм изяснил в темата за Болестта на Алцхаймер. Не мога да не направя и още една аналогия между двете болести, а именно, между предложената от мен поддържаща терапия за Болестта на Алцхаймер и нейното приложение при болните деца от Аутизъм като естествено веществата и дозите трябва да се съобразят с възрастта на децата и дали някое от тези вещества може въобще да им се дава.
Брой абонати на мобилните оператори по години

Брой на децата с аутисъм в САЩ по години

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)