Търсене в тази страница ...Авторско право


       Книгата е защитена от закона за авторското право и сродните му права. Книгата е криптирана математически по два способа, с уникален номер вграден в текста на всяка страница, както и с общ номер. Автора не е предоставял и никога няма да предостави каквито и да е права върху тази книга на когото и да било. Книгата е изцяло финансирана само и единствено със средства на автора. Всички дейности свързани със създаването, редактирането, предпечатната подготовка, печата, разпространението и рекламата на книгата се осъществяват само и единствено от автора и само и единствено чрез този интернет сайт. Всяка продажба на книгата, в хартиен или електронен вариант, чрез книжния пазар, интернет сайтове или по друг начин в Република България или в чужбина предствлява нарушение на правата на автора по смисъла на закона. Всяко публикуване или съхранение на книгата в книжарници, книжни и други складове, учреждения или електронни библиотеки, независимо за безплатно ползване или срещу заплащане, представлява нарушение на авторските права. Всяко копиране на целия или на части от текста в книгата в други книжни или електронни издания представлява нарушение на авторските права.
 

175B06F116106022A1A

ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health Legacy

Privacy Policy (Декларация за поверителност)