Търсене в тази страница ...Компютърна томография

Компютърна томография. Компютърната томография е метод от образната диагностика в медицината, при който от множество рентгенови изображения на даден обект, заснети от различни ъгли, с помощта на компютърна обработка се получава тримерно изображение. Изследването се извършва на последователни срезове. При стандартната рентгенова снимка тялото на пациента се облъчва от рентгенов източник (рентгенова тръба) и изображението се получава като проекция върху равнина (рентгенов филм). При това проектиране се губи информация за дебелината на обектите, а освен това не е възможно да се определи дали дадено светло място на снимката се дължи на преминаването на лъчите през по-плътен материал (с по-голямо поглъщане) или през по-дебел обект. При компютърната томография този проблем се решава като се правят множество рентгенови снимки от различни положения около тялото на пациента и след това от тях с помощта на компютърни алгоритми се възстановява информацията за плътността на всеки елемент от обема. Един от недостатъците на компютърната томография е облъчването на пациентите с йонизиращо лъчение (рентгенови лъчи). Получената доза за едно изследване може да бъде 1000 пъти по-висока от тази при обикновена рентгенова снимка на белите дробове. Според едно изследване, публикувано в медицинското списание "New England Journal of Medicine" се предполага, че от провежданите днес изследвания от този тип след няколко десетилетия ще бъдат причинени 1,5-2% от всички ракови заболявания.

Какъв е риска за пациента?
Оценка за риска дава величината ефективна доза на облъчване.
Ето няколко типични стойности на ефективната доза:

Изследване
Ефективна доза mSv
Еквивалентно облъчване 
от природния фон
Рентгенография на кости на крайник
< 0.01
под 1.5 дни
Рентгенография на зъб
0.01 – 0.04
1.5 – 7 дни
Рентгенография на белите дробове
0.02 – 0.06
3 – 10 дни
Рентгенография на череп и шийни прешлени
0.07 – 0.08
11 – 14 дни
Рентгенография на бедро
0.3
7 седмици
Рентгенография на торакални прешлени
0.7
4 месеца
Рентгенография на таз или корем
0.7
4 месеца
Рентгенография на лумбални прешлени
1.3
7 месеца
Рентгеноскопия на белите дробове (1 минута)
2.3
12 месеца
Венозна урография (изследване на бъбреците)
2.5
14 месеца
Контрастно изследване на стомаха
3.0
16 месеца
Мамография
3.0
16 месеца
Иригография (изследване на дебелото черво)
7.0
3 години
Естествен радиоактивен фон за година
2.0
1 година
Компютърна томография на глава
2.3
1 година
Компютърна томография на гръден кош
8.0
3.6 години
Компютърна томография на корем или таз
10.0
4.5 години
Сърдечна катетеризация, коронарна ангиография, коронарна ангиопластика
> 14.0
над 6 години

Внимание! Числените стойности в таблицата са само ориентировъчни. Ефективната доза при еднакви изследвания,  направени с различни рентгенови апарати и различни диагностични центрове, може да се различава десетки и дори стотици пъти. Причината е в нееднаквото техническо състояние на уредите и в различията на прилаганите методи на изследване. Вероятността за лъчева канцерогенеза нараства с увеличаване на дозата и на броя на рентгеновите изследвания.

Какъв е рискът от облъчване при бременност?
 Рискът зависи от дозата на облъчване на фетуса и от стадия на бременността.
 Рискът е относително най-голям по време на органогенезата и ранния фетален период (2 – 12 седмица), след което намалява.

Еквивалентната доза на облъчване на фетуса зависи от вида на изследването:
- много малък риск <0.1 mSv
- малък риск 0.1 – 4 mSv
- повишен риск > 4 mSv Компютърен томограф

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)