Търсене в тази страница ...Механизми и същност на процесите на стареенето

Съществува зависимост между интензивността на обмяната и продължителността на живота при съответните видове. Обездвижването форсира процесите на преждевременното остаряване. Способността за извеждане на продуктите на обмяната на веществата намалява. Доказано е, че микроорганизми, поставени под влиянието на продукти, получени от собствената им обмяна загиват. Установено е, че в червата при нормално състояние се отделят птомаини (токсични амини), главно при гниене на белтъците. Иля Мечников опитно доказва, че внасянето през устата на малки количества индол и паракрезол довежда до старческо израждане на органите и на тяхната физиологична склероза. В човешкия организъм могат да се формират отрови и при състояния на прегряване, на преумора, при продължително безсъние, при гладуване и други. Липазата в кръвта също се снижава. Тя е храносмилателен ензим, който се секретира главно от задстомашната жлеза (панкреаса). Участва в разграждането на мазнините. С това се обяснява и увеличението на мастните отлагания в съдовете. Съдържанието на свободния холестерол нараства. Намалена активност се отбелязва в слюнчената и задстомашната жлеза. Обезводняването на тъканите се определя от намалението на основната субстанция (мукопротеините) на съединителната тъкан, която свързва водата. Общо в организма желязото също намалява. Образуването на "кръстосани" връзки между гигантските молекули (белтъци, нуклеинови киселини) е неизбежно във всички клетки. Възникването на "кръстосани връзки" е процес, при който настъпват редица изменения във физико-химичните свойства на двете гигантски молекули и който довежда до необратимо състояние на "имобилизация" на тези молекули. Този процес е много бавен и следва определен път: непрекъснато нарастват "кръстосаните връзки" с напредването на възрастта, а след това възникват "тежки", "инертни", неразтворими белтъци и нуклеинови киселини, които блокират вътреклетъчните и извънклетъчните пространства. При стареенето оптичната активност непрекъснато се снижава. Акрихинът блокира молекулите на дихателния фермент като отрова. Изследвания потвърдиха, че стареенето на организма е резултат от снижена активност на ферментите. Теорията за "кръстосаните връзки" обяснява и редица други прояви на стареенето и старостта – снижението на биологичните показатели при стресови реакции, последиците от прехранването, влиянието на определени дози на радиация и др. Образуването на "кръстосани връзки" се дължи на хиперхолестеролемия (увеличено ниво на холестерола), при която липидите на кръвта са свързани с алфа и бета глобулини. Известен е и фактът, че атеросклерозата като заболяване, което най-често определя патологичния ход на процесите на стареенето, у жените възниква и се развива около 10 години по-късно в сравнение с мъжете. Затова се отдава значение на естрогените, който задържат развитието на атеросклерозата.

Възбуждението (работа) задвижва цикъла на самообновяването с неговите следови фази – умора (парабиоза) и свърхвъзстановяване (екзалтация). Ако липса работно състояние (възбужение), ще отсъства и цикълът на самообновяването, т.е. ще настъпи атрофия и инволюция. Усилената функция (физическа и умствена) довежда до такова състояние, при което специфичните функционални структурни образувания в клетката дават "информация", която чрез цитоплазмената РНК се предава на ДНК. Под действието на тази информация ДНК (генетичният апарат на ядрото) се преустройва, повишава активността си и произвежда повече информационна РНК. Последната от своя страна произвежда по-голямо количество белтъчни вещества, необходими за структурното изграждане и подсилване на специфичните функционални структури на клетката. Без функционално натоварване липсва и това структурно самообновяване, засягащо не само протоплазмата, но и ядрото, носител на наследствените гени.

Фенотипните механизми на дълъг живот, постоянно възникващи по време на стареенето и старостта, също имат адаптивно значение. Такива механизми са например – повишаването и интензивността на гликолизата, нарастването на коефициента на фосфолирирането в клетката, активацията на някой ферменти, усиления биосинтез на редица белтъци, снижението на активността на ферментите и разпадането на някои медиатори и хормони в условията на отслабен синтез, появата на многоядреност, увеличението на обема на митохондриите в условията на тяхното количествено намаление, хипертрофията и хиперплазията на апарата на Голджи, увеличаване на повърхността на плазматичните мембрани, хиперфункцията на редица неврони, миокардиоцити, секреторни и други клетки в условията на загиване на част от клетките, повишаването на чувствителността на редица хуморални фактори и много други.дълголетие

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)