Търсене в тази страница ...



Повишаване на биологичната устойчивост на организма

Извършените наблюдения при топлокръвните доказват, че при снижение на температурата на околната среда и вторично на тялото възникват реални възможности за увеличаване на продължителността на живота, не само при животните, но и при човека. При ограничаване на калоричността на храненето и запазването на необходимите съставки, увеличената продължителност на живота се съпровожда със снижена температура на тялото. Ограниченото хранене следователно е един от физиологичните методи за снижение на телесната температура. Успоредно с това той е и един от съвременните начини за удължаване на продължителността на живота.

Големи дози облъчвания с йонизираща радиация могат да намалят значително продължителността на живота. При въздействие с малки дози йонизираща радиация, която се подава в продължение на дълги периоди от време, може да се наблюдава увеличена продължителност на живота. Експерименталната геронтология доказва, че положително зареденото електрично поле влияе отрицателно върху организма, обратно, влиянието на отрицателното електрично поле е положително и увеличава продължителността на живота.

От всички изучени елементи само 3 валентния хром, паладият и итрият са предизвикали съществено увеличение на продължителността на живота.устойчивост на организма





ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА









ЗА КНИГАТА



Хеликобактер пилори




ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ)



 НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ





Лабораторни резултати проверка



Справочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга




ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health Legacy



Privacy Policy (Декларация за поверителност)