Търсене в тази страница ...Нови атоми в съединението

Досега говорихме за органични съединения, чиито молекули са изградени само от въглерод и водород. Време е да въведем и други видове атоми.
Да започнем с групата елементи, наречени халогени. В тази група има четири важни члена: флуор, хлор, бром и йод. Флуорът е бледозелен газ, много отровен и много активен. В действителност флуорът е най-активното познато химично вещество. Той разпада почти всяка молекула, с която влиза в допир, като замества някои от нейните атоми със свои собствени.
Хлорът е жълто-зелен газ, също активен и отровен, макар и в по-малка степен от флуора. Бромът е тъмночервена течност, а йодът е тъмносиво твърдо вещество.
При все че тези вещества са отровни сами по себе си, атомите им могат да образуват част от молекулите на неотровни съединения. Например хлорен атом може да се свърже с натриев атом, при което образува натриев хлорид, или готварска сол. Разбира се, солта не е отровна. Напротив. Тя е съществено важна за живота.
Флуорът, бромът и йодът също се свързват с натрия, при което се получават съединения, подобни на солта. (Тези други „соли“ обаче са повече или по-малко отровни.) Самата дума „халоген“ произлиза от гръцки и означава „солеобразуващ“.
В органичните съединения различните атоми се отнасят подобно на водородните. Както при водорода, всеки от тях може да се свърже само с един друг атом.
Химичните символи за флуора и йода са началните букви на техните наименования. Флуорът се означава с F, а йодът с I. За съжаление не може да се направи същото за хлора. Символът C представлява въглерод. Символът за хлора трябва да бъде нещо различно и той е Cl. Буквата B е символът на елемента бор, така че символът за брома трябва да бъде друг. Той е Br.
В действителност повечето елементи имат символи, съставени от две букви. Първата обикновено е началната от латинското наименование на елемента. За втора буква се избира някоя друга от наименованието му. Първата буква е винаги главна; втората — винаги малка. Например символът за хлора не може да бъде CL или cl. Той е Cl.
От четирите халогенни елемента хлорът е най-обикновеният и участието му в органичните съединения е изучено най-подробно.

"Въглерод и Здраве"
=====================

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)