Търсене в тази страница ...Използване и опасност от кислорода

Вече е време да поговорим за още един вид атом — за кислородния атом.
Кислородът е газ, чиято молекула е изградена от два кислородни атома. Една пета от атмосферата се състои от газообразен кислород. Кислородът не е така активен като флуора или хлора, но е достатъчно активен, за да поддържа живота ни; и достатъчно активен, за да бъде понякога пагубен.
Кислородните атоми се съединяват с въглерода и водорода на органичните съединения. Това продължава дотогава, докато различните въглеродни и водородни атоми се свържат с колкото е възможно повече кислородни атоми. При стайна температура процесът е много бавен; толкова бавен, че обикновено изобщо не може да се забележи. Ако температурата се повиши, процесът се ускорява. При определена температура — температура на запалване — атомите на органичните съединения се свързват с кислородните атоми толкова бързо, че освободената енергия може да се види и почувствува. Органичното съединение гори. Независимо дали процесът е толкова бавен, че е незабележим, или толкова бърз, че представлява пожар или дори експлозия, той се нарича окисление.
Когато органичната молекула се окисли напълно, всичките й въглеродни атоми се превръщат във въглероден двуокис. Неговата молекула е изградена от един въглероден и два кислородни атома. Водородните атоми на органичната молекула са се превърнали във вода, чиито молекули са изградени от два водородни и един кислороден атом.
Окисление протича непрекъснато и в нашето тяло, но по много бавен, умерен и контролиран начин. Освободената при окислението енергия се натрупва под формата на характерни съединения. Когато тези съединения (наречени „макроергични“) се разграждат, те освобождават необходимата енергия за задвижване на „машинарията“ на организма.
При вдишване ние вкарваме кислород в белите си дробове. От белите дробове кислородът се абсорбира в кръвния поток и се отнася до всички части на тялото. Този кислород се свързва с органичните съединения, получени от поетата, смляна и абсорбирана храна. Енергията се използува и образуваният въглероден двуокис се изхвърля при издишването.
Ако по някаква причина се прекрати достъпът на кислород дори за не повече от пет минути, ние умираме. Животът ни изгасва, както угасва огънят в една пещ, ако притокът на кислород бъде прекратен дори и за кратко време.
Както забелязвате, животът зависи от контролираното окисление. Ползата от една пещ, газов котлон или кибритена клечка също зависи от контролираното окисление.
Но ние знаем и примери за неконтролирано окисление, което може да нанесе голяма вреда — например горските пожари и бензиновите експлозии. Всяко цивилизовано общество поддържа противопожарна служба, чието специално задължение е да пази домовете ни от пожар; или при пожар да ограничи щетите до минимум.

"Въглерод и Здраве"
=====================

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)