Търсене в тази страница ...Масло и H2O

Преди малко споменах, че твърдият парафин е водонепроницаем. Да се спрем малко на този въпрос.
Както ви е известно, някои вещества като сол или захар се разтварят и като че ли изчезват, ако ги поставим във вода. В действителност става следното. Твърдата сол или захар се разпада на единични молекули (или части от молекулите), които след това се смесват напълно с водата. Поради тази причина се казва, че солта и захарта са разтворими във вода.
Въглеводородите са неразтворими във вода. Ако например разбъркаме бензин и вода и след това ги оставим да стоят спокойно, те отново се разделят и образуват два слоя. (Бензиновият слой е отгоре, защото като всички въглеводороди и въглеводородни смеси той е по-лек от водата.)
Водните и въглеводородните молекули имат различни електрични свойства. Тези свойства зависят от електроните в различните атоми, които изграждат молекулата. Електроните са частици, които са много по-малки от атомите и се намират в самите атоми. Ако електроните са равномерно разпределени в цялата молекула, електричните свойства са като тези на въглеводородите. Ако пък са неравномерно разпределени, електричните свойства са като тези на водата.
Веществата с молекули с електрични свойства, подобни на водата, се разтварят във вода, но не се разтварят във въглеводороди. Вещества, чиито молекули имат електрични свойства, подобни на свойствата на въглеводородите, се разтварят във въглеводороди, но са неразтворими във вода. Или както се казва, „подобни се разтварят в подобни“. Противоположностите не се привличат.
Солта и захарта имат електрични свойства, които са подобни на свойствата на водата. И те се разтварят във вода.
Мазнините и маслата в хранителните продукти са сред съединенията, чиито молекули имат електрични свойства като тези на въглеводородите. Те се разтварят във въглеводороди.
Твърде често върху дрехите, покривките за маса или други тъкани стават петна от мазнина. Чистенето с вода няма никакъв ефект. Трябва да се използува въглеводород или някакво подобно съединение. Нещо повече, използуваният въглеводород не трябва да остава като петно (и да има миризма). Умението се състои в използуването на нефтени фракции, съставени от молекули с възможно най-къси въглеродни вериги. Тогава след отстраняването на петното въглеводородните молекули, които са все още в тъканта, се изпаряват бързо и излитат, като не оставят никаква следа.
Най-леката нефтена фракция с най-малки молекули е, както вече бе споменато, петролевият етер. (Може би той ви е познат повече с названието „бензин“. Това название обаче не е подходящо. Съществува едно друго, още по-важно вещество, наречено „бензол“ и двете не бива да се бъркат.) Бензинът се използува най-често при почистване на петна в домашни условия. Тъй като при това почистване не се използува вода, а петролев етер, то се нарича химическо чистене. Главната опасност, свързана с това, е фактът, че той е по-възпламеним и от бензина. Винаги съществува опасност от пожар или експлозия.краве масло

"Въглерод и Здраве"
=====================

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)