Търсене в тази страница ...Едно е по-добре от две

Съществуват още няколко неизползувани варианта на свързване между въглеродните атоми. В структурните формули, показани в глава 1, съседните атоми бяха свързани с единични чертички. Съседните въглеродни атоми си отдаваха един на друг само по една от четирите си връзки, а запазваха останалите три за други атоми.
Възможно е обаче съседните въглеродни атоми да се свържат с по две от четирите си връзки. По този начин на всеки въглероден атом остават свободни само по две връзки. Най-простата такава молекула е:
Това е етилен. Неговата молекула съдържа двойна връзка.
Сравнете структурната формула на етилена с тази на етана в глава 1. Молекулата на етана е изградена от два въглеродни и шест водородни атома. Молекулата на етилена е изградена от два въглеродни и само четири водородни атома. Молекулата на етана съдържа максималния възможен брой водородни атоми. Той е наситен въглеводород. При етилена има недостиг на водород, тъй като още една връзка, която би могла да се използува за свързването на водородни атоми, участвува в свързването на въглеродните атоми. Етиленът е ненаситен въглеводород.
Една дълга въглеродна верига може да има двойна връзка между два които и да са въглеродни атоми във веригата. Ако веригата е разклонена, двойната връзка може да бъде и в разклонението. В една молекула може да има и повече от една двойна връзка. Познати са важни съединения с цяла дузина, а и повече двойни връзки в една молекула. Всяко различно подреждане, всяко различно местоположение на връзката означава и различно съединение. (А и още изомери! Още трилиони органични молекули!)
Въглеродният атом се чувствува най-добре, когато четирите му връзки са удобно разположени в четири различни направления. Когато обаче две връзки са принудени да се разположат между два еднакви въглеродни атома, възниква определено напрежение. В резултат на това двойната връзка се явява нещо като слабо място във въглеродната верига. Веригата е по-уязвима на това място. Химикалите ще я атакуват точно при двойната връзка. Ако въздействието е достатъчно енергично, двойната връзка може да бъде разкъсана напълно и веригата да се разпадне.
Наблюдавайки какво е влиянието, което оказва прибавянето на определени реактиви към дадено органично съединение, химиците могат да кажат дали в него има двойна връзка. Чрез разкъсване на веригата и чрез изучаване на частите те могат да определят точно къде е била двойната връзка във веригата.

"Въглерод и Здраве"
=====================

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)