Търсене в тази страница ...Молекулни схеми

Преди това обаче трябва да обсъдим един въпрос, който не може да се избегне, когато става дума за големи молекули. До средата на XIX в. вече са били известни стотици, дори хиляди органични съединения. Как би могъл един химик да опише различните съединения така, че за друг химик да стане ясно каква трябва да бъде атомната им структура?
За неорганичните съединения химиците могат да минат с формули. Те се образуват от символите на различните видове атоми. Често пъти символът е просто първата буква от името на атома. Така символът за въглеродния атом е C. Символът за водородния атом е H; за кислородния — O; за азотния — N. Какво по-просто от това?
Единственото необходимо в този случай е да се запише броят атоми от определен вид в молекулата на дадено съединение. Това ще бъде неговата формула. Например водната молекула съдържа два водородни атома и един кислороден. В такъв случай формулата на водата може да се запише като H2O1. Когато участвува само един атом от даден вид обаче, цифрата „1“ се изпуска. Така че формулата на водата е H2O. Обърнете внимание, че цифрите са малки и се пишат малко по-долу от реда.
Този „номер“ обаче не върши работа при органичните съединения. Те са толкова много, че често се случва молекулите на две или повече различни съединения да са изградени от един и същ брой и вид атоми. Например молекулите на две органични съединения — едното етилов алкохол, а другото метилов етер — са изградени от два въглеродни, шест водородни и един кислороден атом. Формулата и на двете съединения е C2H6O. И въпреки това двете вещества имат различни отнасяния и са различни съединения. Техните молекули са изградени от едни и същи атоми, но тези атоми са подредени по различен начин.
В днешното време на „направи си сам“ някои от нас може би са се сблъсквали с подобен проблем. Понякога купуваме обикновен предмет от универсален магазин — примерно някаква мебел за верандата. Когато отворим кашона, вътре ще намерим известно количество метални пръчки и плоскости и към тях — разни гайки и болтове, както и различни по форма шайби.
Е, добре. Всички части са налице, но ако не сме изкусни техници, нищо няма да ни помогне. Въпросът се състои в правилното свързване на отделните части. Същите части, сглобени неправилно, не ще ни дадат това, което искаме.
За да ни помогнат, производителите обикновено поставят в кашона указания и схеми, показващи различните части и начина на свързването им. Без такава схема повечето от нас ще бъдат безпомощни.
Така е и в случая със сложните органични молекули. Описването на броя налични атоми не е достатъчно. Необходима ни е схема, за да видим как различните атоми са свързани помежду си.
През 1859 г. немският химик Фридрих Август Кекуле изнамира структурната формула. Той записва символите на всички атоми, участвуващи в дадената молекула. След това свързва отделните символи с къси чертички според подреждането на атомите в молекулата.
На отделни места в тази книга аз ще използувам такива формули. Но няма защо да се страхувате от тях. Щом стигна до формула, ще я обясня и вие ще видите, че няма да бъде трудно да я разберете. В действителност, ако се опитате да научите нещо за органичните съединения без помощта на формулите, скоро ще трябва да се откажете. Това ще е равносилно на опит да сглобите сложна машина, без да сте я виждали предварително и без помощни схеми.
Помнете това и няма да имате трудности.

"Въглерод и Здраве"
=====================

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)