Търсене в тази страница ...Въглерод - с него и без него

И все пак първоначалната класификация не била изоставена. Други важни различия между двете групи излезли наяве.
И органичните, и неорганичните вещества са изградени от различни атоми. Оказало се, че веществата, наречени от Берцелиус органични, са изградени от молекули, съдържащи поне един въглероден атом. Веществата, които Берцелиус нарекъл неорганични, понякога съдържат, но обикновено не съдържат въглеродни атоми в молекулите си. Поради това за по-голямо удобство всички вещества, съдържащи в молекулите си въглеродни атоми, били наречени органични независимо дали се намират или не в живата тъкан. Всички вещества без въглеродни атоми в молекулата си били наречени неорганични. Това разделяне, разбира се, не съвпадало напълно с въведеното от Берцелиус.
Може би ще ви се стори, че тези две половини на химията са много неравностойни помежду си. Органичната химия се съсредоточава само върху един тип атоми и оставя всичко друго на химиците неорганици. Да, разделянето не е равностойно, но не в смисъла, който предполагате. По-големият дял се пада на органичните съединения. Съединенията, които съдържат въглерод, са много повече от другите. Вече са известни поне 5 000 000 въглеродсъдържащи съединения, а ежедневно биват откривани в природата или получавани лабораторно още такива. И, изглежда, този процес няма да има край. В сравнение с тях общият брой на неорганичните съединения — съединенията на всички други елементи без въглерода — възлиза само на около 500 000.
Защо е така? Е, добре, когато атомите (различни от въглерода) се свържат, за да образуват молекули, най-добри резултати се получават само когато броят им е малък. Една молекула, изградена само от два или три атома, е често пъти твърде стабилна и атомите са здраво свързани помежду си. С увеличаване на броя атоми обаче молекулите стават неустойчиви и вероятността да се разпаднат става все по-голяма. По тази причина неорганична молекула, която да съдържа повече от десетина атома, е нещо доста рядко срещано.
Молекулите, които съдържат въглеродни атоми, са изключение от това общо правило. Въглеродните атоми могат да се свързват един с друг и да образуват дълги вериги или многобройни пръстени, след което да присъединяват и други видове атоми. По този начин могат да се получат много големи молекули, които да са достатъчно стабилни, за да не се разпаднат. И изобщо милион атоми не са нещо необикновено за една органична молекула.
Представете си две деца, всяко с кутия кубчета. Едното има комплект от около деветдесет различни кубчета, от които може да построи, да кажем, къща. Но му е позволено да използува едновременно само десет или дванадесет кубчета. Второто дете има комплект, съдържащ само четири или пет вида кубчета, но то може да използува от тях колкото поиска, ако ще — и един милион.
Очевидно второто дете ще може да построи по-голям брой различни къщи.
Точно по същата причина съществуващите органични съединения са много повече от неорганичните.
В тази книга ще се спра на някои от различните видове органични съединения, които съществуват. Читателят ще се запознае с тяхното значение и ще разбере как по-задълбоченото познаване на техния строеж е довело до по-добър живот за всички нас.

"Въглерод и Здраве"
=====================

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)