Търсене в тази страница ...Междинни съединения

С изключение на формалдехида при всички други алдехиди карбонилната група е свързана само с един водороден атом, а към четвъртата и последна връзка на въглеродния атом е свързан друг въглероден атом. Като пример може да се вземе алдехидът с два въглеродни атома, чиято молекула изглежда така:
Ацеталдехид
Това е ацеталдехидът. (Официалното наименование по международната номенклатура е етанал, също както формалдехидът би трябвало да се нарича метанал. Окончанието –ал показва, че съединението е алдехид.)
Това е много нискокипяща течност. Температурата й на кипене е 20°C. Обаче ако ацеталдехид се обработи със силна киселина, отделните молекули се свързват в групи по три и образуват пръстен. Това ново циклично съединение се нарича параалдехид. В този си вид веществото вече кипи при 124°C, така че можем лесно да го пренасяме от едно място на друго, да го бутилираме и т.н. При обработване на параалдехид със слаба киселина отново се получават единичните молекули на ацеталдехида, които могат при умерено нагряване да се отделят във вид на пари.
Ацеталдехидът е пример за съединение, което се образува в човешкия организъм, но никога не е налице в този вид освен в много малки количества, защото още щом се образува, той се превръща в нещо друго. Съединението A се превръща в ацеталдехид, след което ацеталдехидът се превръща в съединението B. Понеже ацеталдехидът се намира между тези две съединения, той се нарича междинно метаболитно съединение (междинен метаболит). При все че в организма е възможно образуването на големи количества ацеталдехид и след това разпадането им, наличното в даден момент количество е много малко.
Едно от съединенията, които организмът превръща в ацеталдехид е етиловият алкохол. Другите прости алкохоли се превръщат в съединения, по-отровни от ацеталдехида. Това е причината етиловият алкохол да е най-малко вреден. И въпреки това ацеталдехидът е достатъчно опасен. При повечето хора ацеталдехидът се превръща бързо в нещо друго. При някои индивиди обаче химичните процеси на превръщане на вече образувания ацеталдехид са малко по-бавни. В техните организми ацеталдехидът се натрупва бързо, така че дори малко количество алкохол има неприятни последици.
Съществуват лекарства, които пречат на превръщането на ацеталдехида в организма. Ако бъдат дадени на човек, който прекалява с алкохола, следващото му запиване ще се окаже много неприятно, тъй като в организма ще се натрупа ацеталдехид. Няколко такива преживявания и той ще се закълне да не вкуси алкохол и наистина ще го направи. Разбира се, този трик подобно на всички намеси в химията на организма е най-добре да се направи по лекарско предписание и с лекарско наблюдение.

"Въглерод и Здраве"
=====================

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)