Търсене в тази страница ...Сън и аромати

Параалдехидът е пример за седатив. Думата произлиза от латински и означава „спокоен“, което е и предназначението на един седатив: да облекчава при нервна възбуда и напрежение; да дава успокоение. Малко количество параалдехид във вода — и след десет или петнадесет минути пациентът така се успокоява, че заспива. (Седатив, който успокоява до степен на заспиване, се нарича приспивателно или хипнотично средство или само хипнотик. Думата идва от гръцки и означава „приспивам“.)
По-ефикасно съединение е хлоралът, чиято формула прилича на ацеталдехида с тази разлика, че трите водородни атома на метиловата група са заместени от три хлорни атома. При разтварянето на хлорал във вода към всяка молекула хлорал се присъединява по една молекула вода, при което се образува хлоралхидрат. Хлоралхидратът ще приспи пациента по-бързо и от параалдехида.
Тези съединения обаче имат недостатъци. Те са ужасни на вкус и дразнят стомаха. Нещо повече, те може да действуват твърде бързо и твърде силно. Хлоралхидратът може да се използува за получаване на така наречените „наркотици“. Днес обикновено се използуват по-умерени и по-безвредни седативи.
Между другото, когато седатив като хлоралхидрата се използува многократно, човек може да привикне към него. Може да му харесат спокойствието и отпускането, които настъпват, след като го вземе. В действителност може да стигне до състояние на голямо нервно напрежение, ако не взима редовно седатив. Човек става „наркоман“.
Пристрастяването към което и да е лекарство е опасно и трябва да се избягва. Това е една от причините да не се вземат седативи освен по лекарско предписание. Другата причина е, че всеки седатив, поет в лекомислено голямо количество, може да направи съня така дълбок, че да се превърне в смърт.
Много алдехиди са доста приятни в едно или в друго отношение. Някои имат приятна миризма и се използуват в парфюмерията. Други имат приятен вкус и се използуват като подправки.
Цитралът например е алдехид с десет въглеродни атома, изграден от две изопренови звена. Той има силен аромат на лимон и се използува в лимонените есенции.
Бензалдехидът е пример за ароматен алдехид. Молекулата му се състои от алдехидна група, свързана с бензолов пръстен. Бензалдехидът има силна миризма на бадем и се използува в есенции и парфюми.
Най-известният от този вид алдехиди също има бензолов пръстен в молекулата си. Освен към свързаната с пръстена алдехидна група той има в молекулата си и хидроксилна група и една малка етерна група. Това съединение е ванилин и, разбира се, то дава приятния аромат на ванилията. Други алдехиди миришат на канела, люляк и др.
Тези алдехиди не се разтварят във вода, но се разтварят в етилов алкохол. Именно поради тази причина парфюмите и есенциите съдържат алкохол.
Никой не знае защо съединенията имат един или друг мирис или вкус. Колко хубаво и просто щеше да е за химика, ако всички алдехиди миришеха по един и същ начин. Тогава бихме могли да кажем: „Аха, това е миризмата на алдехидната група.“ Бедата е, че не миришат еднакво. Дори не всички миришат приятно. Припомнете си формалдехида.

"Въглерод и Здраве"
=====================

Завещавам ви здраве лого


ПЪРВО ИЗДАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ НА КНИГАТА

ЗА КНИГАТАХеликобактер пилори
ВТОРО ДОПЪЛНЕНО ИЗДАНИЕ

(ПЪЛНИЯ ТЕКСТ ОТ ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ + СЛЕДНИТЕ ДОПЪЛНЕНИ ТЕМИ) НОВО - Теми добавени през 2018 г. 

СЪРЦЕ

Лабораторни резултати проверкаСправочна информация

Най-добрите лекари в България | Магнитни бури в момента | Болници | Въглерод и здраве
Проверка на лабораторни резултати и изследвания | Онлайн Книги | Здравни Теми | Здраве
Проф. Александър Чирков | Проф. Донка Байкова | Доц. Сотир Марчев
Човекът, който ще промени България? | Най-продаваната книга
ENGLISH VERSION OF THE BOOK
My Health LegacyPrivacy Policy (Декларация за поверителност)